Verkstäder

Handens arbete

”De välutrustade verkstäderna är unika. Jag tror inte det finns många skolor i världen som erbjuder så bra utrymmen för att realisera ens idéer.”

– Utbytesstudent från Tyskland

HDK har en total verkstadsyta på 5 612 kvadratmeter varav 3 768 är förlagda på Steneby i Dals Långed.

Många av våra studenter, särskilt utbytesstudenter från andra länder, lyfter fram HDKs verkstäder som en fantastisk tillgång, som de inte är vana vid. Det blir vi förstås glada över, eftersom vi är väldigt stolta över våra verkstäder och vår personal.

På HDK finns verkstäder för flera textila tekniker, trä, metall, modell, smycke, keramik och digitala verktyg. En bit utanför Göteborg, på Nääs i Floda, har vi också ett fältlaboratorium där man bland annat kan bränna i Anagama-ugnar.

Här kan du läsa lite mer utförligt om några av våra verkstäder och se bilder. Klicka på den utbildningsmiljö du är nyfiken på:

Erfaren personal

”…alla tekniker var så fantastiska, otroligt duktiga!”

– Utbytesstudent från Skottland

Våra utbildningar uppmuntrar dig som student att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDKs verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd.

I många av verkstäderna krävs speciell utbildning för att du på ett säkert sätt ska kunna använda dig av de maskiner och tekniker skolan erbjuder. Våra verkstadstekniker ansvarar för utbildningen och för att det finns ett basutbud av material att jobba med. 

I våra verkstäder i Göteborg möter du som student:
Arild Hansen, bildverkstad
Emanuel Cederqvist, bildverkstad
Magnus Andersson, bildverkstad
Joachim Harrysson, metall/modell/3D
Ossian Gustavsson, metall/modell/3D
Renata Francescon, keramikverkstad
Charlotta Klingström, keramikverkstad
Carolina Claesson, smyckeverkstad (ledig)
Anna Norrgrann, smyckeverkstad
Marianne Davidsson, textilverkstad
Elinor Gustafsson, textilverkstad
Helena Engarås, textilverkstad
Kacper Adam, träverkstad
Mattias Rask, träverkstad (ledig)
Frej Wichmann, träverkstad
 

I våra verkstäder vid Steneby möter du som student:
Oskar Pettersson, metallverkstad
Susanne Lundmark, textilverkstad
Björn Ekblom, träverkstad