Våra miljöer

HDK finns både mitt i centrala Göteborg och vid Steneby i Dals Långed. 

På båda platserna finns föreläsningssalar, verkstäder, ateljéer, bibliotek, café, utställningshall och arbetsplatser för studenter och personal. 

Som student på HDK erbjuds du en egen arbetsplats och tillgång till skolans lokaler 24 timmar om dygnet. Det är ett sätt att visa förtroende för våra studenter och respekt för din studiesituation.

Allt efter som verksamheten förändrats har våra byggnader anpassats. I Göteborg har huvudentrén byggts om för att kunna öppna upp vårt hus ännu mer för besökare, och göra det enklare att komma in med såväl rullstol som barnvagn.

Om du öppnar bildspelet kan du ta del av bilder från de olika miljöerna på HDK.

Läs mer om våra verkstäder här