Utbildningar

Konsthantverk
och design
vid Steneby

Dals Långed

På Steneby i Dals Långed finns konsthantverks- och designutbildningar på grund- och avancerad nivå. Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta utforskande, gestaltande och reflekterande i olika sammanhang.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ


FRISTÅENDE KURSER

Konsthantverk

Göteborg

Praktisk konsttillverkning. Kommunikation och reflektion. Praktik och teori. Nya tekniker och material. Gestaltning och socialt ansvar. Nytänkande och praktisk konstnärligt arbete.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ


FORSKARNIVÅ

FRISTÅENDE KURSER

Design

Göteborg

Konstnärlig gestaltning och helhetsperspektiv. Kreativa processer, reflektion och ansvar. Bredd och spets. Teamarbete och samverkan.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ


FORSKARNIVÅ


FRISTÅENDE KURSER

Lärarutbildning

Göteborg

Utbildningen till lärare vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med bild och visuell kultur eller slöjd i skolan. Med bild eller slöjd som en del i din lärarroll arbetar du med att utveckla metoder för aktivt och kreativt lärande.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

FRISTÅENDE KURSER