Forskning och utveckling

Forskning

Forskningen på HDK omfattar ämnesområdena Design, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt Konsthantverk. Här bedrivs forskning, ofta praktik-baserad, på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Utveckling

På HDK drivs olika utvecklingsprojekt vilka syftar till att stärka och utveckla medarbetarnas och kollegiernas konstnärliga och pedagogiska profil och kompetens, samt den tekniska utvecklingen av skolans verkstäder.